بسیاری از شرکت های هواپیمایی با توجه به زمان سفر و همچنین مقصدهای پروازی معمولا از ابزارها و روش های مختلف برای اطلاع رسانی و تبیلغات با هدف تشریه خدمات و نیز محصولات استفاده می نمایند که یکی از ماندگارترین روش ها انتشار و توزیع مجلات اختصاصی داخل پرواز است که امکان دسترسی همگان را در طول پرواز فراهم می کند.

لذا با توجه به اینکه نشریه مکتوب و کاغذی در طول سفر در دسترس عموم می باشد این فرصت را فراهم می کند تا تمام سنین بتوانند از آن استفاده نمایند .

در این میان شرکت های هواپیمایی در مجلات اختصاصی پروازی خود نسبت به معرفی جاذبه های گردشگری کشورهای مختلف و معرفی آداب و رسوم و نیز پتانسیل های فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و گردشگری آنها پرداخته و همچنین نسبت به تبلیغات در حوزه های مختلف اقدام می نمایند که این امر علاوه بر توسعه اقتصادی ، زمینه آشنایی بیشتر را برای مسافرین و مخاطبان خود فراهم می آورد .