ترمینال پروازهای خارجی به دلیل اینکه در تعامل با سایر فرودگاه‌ها در سراسر دنیا هستند و جنبه بین‌المللی دارند میبایست از نظر خدمات ، تجهیزات و امکانات تفاوت‌های ویژه‌ای با ترمینال پروازهای خارجی داشته باشند .

ویژگی پروازهای خارجی با توجه به سطوح پروازی و مسافری از ویژگی‌هایی نظیر خدمات اتباع ، گذرنامه و … برخوردار هستند که بر اساس پروتکل‌های جهانی میبایست این قبیل فرودگاه‌ها از امکانات متمایزی نسبت به پروازهای داخلی برخوردار باشند .

ضمن اینکه به دلیل کلاس و سطح هواپیماهایی که در مسیر های بین المللی و بین کشورها در پرواز هستند متفاوت هستند لذا بر همین اساس خدمات فرودگاهی به این قیبل پروازها نیز استاندارد خاص خود را دارد و به عبارتی همه فرودگاهها امکان ارایه خدمات به این دسته از هواپیما ها را دارا نمی باشند .